ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΕΣ - ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΕΣ


 (για πεντάωρη πρωινή απασχόληση)
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
  • Προώθηση υπηρεσιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
  • Απόφοιτοι λυκείου
  • Άνεση στην επικοινωνία και ευφράδεια λόγου
  • Ομαδικότητα ευελιξία και ευγένεια
  • Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση θα θεωρηθεί προσόν
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:
  • Υψηλές αποδοχές
  • Πλήρης ασφαλιστική κάλυψη ΙΚΑ
  • Συνεχής εκπαίδευση
  • Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
  • Προοπτική εξέλιξης & επαγγελματικής σταδιοδρομίας
Αποστολή βιογραφικών στο fax: 210 9560811.